Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

WUM na gali 30-lecia programu Erasmus

„ERASMUS otwiera umysły i zmienia życie” – to hasło przewodnie uroczystej gali, która odbyła 24 listopada br. w teatrze Capitol z okazji 30-lecia programu Erasmus. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 200 zaproszonych przedstawicieli różnych uczelni. Z ramienia WUM w uroczystości udział wzięła prof. dr hab. Anna Barańczyk-Kuźma - Uczelniany Koordynator programu Erasmus.

W trakcie gali odbyła się debata oksfordzka z udziałem studentów, której hasło brzmiało „Semestr na Erasmusie to najlepszy semestr w trakcie studiów” oraz debata zatytułowana „Marzenia, sukcesy i perspektywy rozwoju – jak udział w Erasmusie wpłynął na zainteresowania, pasje, ścieżkę kariery, plany życiowe”. W trakcie gali głos zabrała również dyrektor biura szkolnictwa wyższego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Beata Skibińska. Podsumowaniem wszystkich wystąpień była konkluzja, iż „ERASMUS to największy sukces Unii Europejskiej”.

Polska przystąpiła do PROGRAMU w 1998 roku i w tym samym roku nasza Uczelnia, jako jedna z pierwszych, wysłała swoich studentów na studia zagraniczne. Od tego czasu Programu Erasmus działa na AM/WUM nieprzerwanie. Obecnie  w ciągu roku wysyłanych jest ok. 200 studentów zaś przyjmowanych 100. W ubiegłym roku WUM został uhonorowany pierwszą nagrodą EDUInspiracje (Nagroda Edukacyjna Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji) za  projekt „Mobilność studentów i pracowników w programie Erasmus+ Akcja 1 Szkolnictwo Wyższe”. Od początku działania Programu koordynatorem, a obecnie także pełnomocnikiem Rektora ds. Programu Erasmus jest prof. dr hab. Anna Barańczyk-Kuźma. Dzięki zaangażowaniu i aktywności osób zajmujących się prowadzeniem Programu, nasza Uczelnia jest nie tylko bardzo wysoko oceniana przez studentów/uczestników Programu, ale corocznie otrzymuje znaczne fundusze przyznawane przez Komisję Europejską (za ostatni rok to 470 tys. EURO).

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback
feedback