Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uroczystość zasadzenia Dębów Rektorskich

3 października br. odbyła się uroczystość symbolicznego zasadzenia Dębów Rektorskich. Sześć młodych drzewek, umiejscowionych wcześniej na trawniku przy Centrum Dydaktycznym WUM od strony Szpitala Pediatrycznego, od dziś nosić będą imiona: Jerzy, Tadeusz, Andrzej, Leszek, Marek, Mirosław.

Wydarzenie poprzedziło uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W deszczowej scenerii pomysłodawca projektu Rektor prof. Mirosław Wielgoś przywitał byłych Rektorów naszej Uczelni: prof. Tadeusza Tołłoczkę (lata 1990-1996), prof. Andrzeja Górskiego (1996-1999), prof. Marka Krawczyka (2008-2016) oraz Panią Eugenię Szczerbań reprezentującą prof. Jerzego Szczerbania (1979-1981) i dr hab. Bożenę Czarkowską-Pączek przybyłą w zastępstwie prof. Leszka Pączka (2005-2008).

Sadzenie odbywało się w obecności przedstawicieli Władz Rektorskich trwającej kadencji: prof. Barbary Górnickiej, prof. Jadwigi Turło, prof. Krzysztofa J. Filipiaka, dr. hab. Wojciecha Braksatora. Przybyli reprezentanci poszczególnych Wydziałów, m.in.: Dziekan I WL prof. Paweł Włodarski, Prodziekani II WL prof. Bożena Werner i dr hab. Dariusz Białoszewski, Dziekan WF prof. Piotr Wroczyński, Prodziekani WF prof. Grażyna Nowicka i dr hab. Joanna Kolmas, Dziekan WLD prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Prodziekani WNoZ dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek i prof. Piotr Węgrzyn.

Profesor Mirosław Wielgoś w kilku słowach przybliżył ideę zasadzenia Dębów Rektorskich, podkreślił, że pomysł ten wpisuje się w strategię Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako uczelni promującej zdrowy styl życia. Okolicznościowe przemówienia wygłosili także prof. Tadeusz Tołłoczko, prof. Marek Krawczyk i prof. Andrzej Górski.

Podczas spotkania zasadzono Dęby Rektorskie: Jerzy, Tadeusz, Andrzej, Leszek, Marek, Mirosław, których Patronami są poszczególni rektorzy naszej Uczelni.   

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny

001.jpg
002.jpg
003.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube