Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Dni Adaptacyjne 2017

29 i 30 września odbyły się Dni Adaptacyjne dla nowo przyjętych studentów. Spotkania, organizowane co roku z inicjatywy Samorządów Studentów poszczególnych Wydziałów, służyły integracji pierwszoroczniaków z uczelnianą społecznością oraz poznaniu zarówno Uniwersytetu, jak i realiów życia studenckiego.

W programie Dni Adaptacyjnych znalazły się spotkania z Władzami Wydziałowymi, Samorządem Studentów, przedstawicielami organizacji studenckich a także studentami, którzy reprezentowali wszystkie kierunki i specjalności naczuane na WUM. W imieniu Władz Rektorskich nowo przyjętych studentów przywitali: Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia – prof. Barbara Górnicka oraz Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju - prof. Krzyszytof J. Filipiak oraz Władze Dziekańskie: prof. Paweł Włodarski - Dziekan I Wydziału Lekarskiego, prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska - Prodziekan ds. studenckich I, II i III roku I Wydziału Lekarskiego, prof. Marek Kuch - Dziekan II Wydziału Lekarskiego, dr hab. Dariusz Białoszewski - Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii, prof. Dorota Olczak-Kowalczyk - Prodziekan ds. dydaktyczno-wychowawczych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, prof. Piotr Wroczyński - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. Grażyna Nowicka - Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego, dr hab. Joanna Kolmas - Prodziekan ds. dydaktyczno-wychowawczych Wydziału Farmaceutycznego oraz dr hab. Joanna Gotlib - Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu i dr hab. Katarzyna Koziak - Prodziekan ds. Przewodów Doktorskich i Współpracy z Zagranicą Wydziału Nauki o Zdrowiu.

W trakcie spotkań organizatorzy dzielili się z młodszymi kolegami wiedzą dotyczącą m.in. praw studenta, specyfiki danego kierunku studiów oraz działalności w organizacjach studenckich.

Dla nowych członków naszej społeczności czekały także upominki.

 

Fot.
Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

Samorząd Studentów II Wydziału Lekarskiego

Mariusz Bochnia - Samorząd Studentów Wydziału Farmaceutycznego

Samorząd Studentów I Wydziału Lekarskiego

Dominika Robak - specjalista ds. promocji WNoZ

1.JPG
2.JPG
3.JPG
5.JPG
6.JPG
7.JPG
8.JPG
9.JPG
10.JPG
11.jpg
12 (2).JPG
12.jpg
13 (2).JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.JPG
28.JPG
29.JPG
30.JPG
31.JPG
32.jpg
33.jpg
34.jpg
34a.jpg
34b.jpg
35.JPG
36.JPG
37.JPG
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube