Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Przedstawiciele naszej Uczelni w Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Dr hab. n. med. Wojciech Braksator – kierownik Zakładu Kardiologii Sportowej i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej, jednocześnie pełniący funkcję Prorektora ds. Klinicznych i Inwestycji oraz prof. dr hab. med. Artur Mamcarz – kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, a zarazem Prodziekan II Wydziału Lekarskiego, zostali powołani w skład Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego w kadencji 2017-2021.

Skład Komisji zatwierdzono 26 września 2017 roku w trakcie posiedzenia Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Komisja Medyczna jest statutowym organem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pełniącym funkcję ciała doradczego zarządu PKOl w zakresie organizacji opieki zdrowotnej nad zawodnikami kadry olimpijskiej, bieżącego zabezpieczenia medycznego procesu szkolenia sportowego, organizacji zabezpieczenia medycznego igrzysk olimpijskich, problemów związanych ze zjawiskiem dopingu w sporcie oraz działań naukowych na rzecz sportu (exercise science).
Komisja Medyczna PKOl działa także w zakresie propagowania aktywności fizycznej i sportu jako najistotniejszego elementu profilaktyki zdrowotnej, poprzez inicjowanie działań edukacyjnych i informacyjnych.
Członkami Komisji są uznani profesjonaliści medyczni, reprezentujący różne dziedziny medycyny, w szczególności te, których pola aktywności pokrywają się z medycyną sportową, oraz specjaliści bezpośrednio opiekujący się sportowcami. W strukturach Komisji Medycznej PKOl działają zespoły problemowe: lekarzy i terapeutów olimpijskich, zespół do spraw zwalczania dopingu, zespół do spraw psychologii oraz Rada ekspertów medycznych i naukowych.
Komisja służy realizacji przez PKOl jego różnorodnych zadań, określonych w Statucie i dokumentach programowych. Komisja może również - poprzez swoich przedstawicieli oraz nadzorujących ich pracę członków Prezydium - wnosić pod obrady Prezydium i Zarządu istotne ich zdaniem problemy dotyczące szeroko rozumianego ruchu olimpijskiego i innych zagadnień z obszaru zainteresowania PKOl.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube