Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Inauguracja roku akademickiego w Studium Medycyny Molekularnej

27 września br. odbyła się inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w Studium Medycyny Molekularnej. Uroczystość miała charakter jubileuszowy – 30 października minie 20 lat od utworzenia tej instytucji.

Spotkanie otworzyła i poprowadziła  prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek – Dyrektor Studium. Zaproszenie gospodarzy przyjęli przedstawiciele Władz Uczelni na czele z Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia – prof. Barbarą Górnicką i Dziekanem I Wydziału Lekarskiego – prof. Pawłem Włodarskim. Obecni byli także reprezentanci Rady Naukowo-Programowej SMM, naukowcy związani ze Studium, doktoranci oraz absolwenci.

W imieniu Władz Uczelni głos zabrała prof. Barbara Górnicka. Zwracając się do gospodarzy i uczestników tego wyjątkowego spotkania wyraziła radość, że może uczestniczyć w tym jubileuszowym wydarzeniu. Przypomniała, że nasza Uczelnia, Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej PAN oraz Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej stanowiły grupę pierwszych sygnatariuszy Studium MM. Nawiązując do historii jednostki, podkreśliła jej wyjątkowość nie tylko nie na tle Uczelni, ale i całego kraju. Zaznaczyła, że SMM  gwarantuje młodym badaczom optymalne warunki rozwoju naukowego. Na ręce prof. Kamińskiej- Kaczmarek, w imieniu JM Rektora i swoim własnym, złożyła podziękowania i gratulacje za dotychczasowe dokonania. Życzyła także kontynowania  tego niezwykłego przedsięwzięcia jakim jest Studium i zapewniała o wsparciu Uczelni.

Głos zabrali także założyciele SMM – profesorowie różnych uczelni medycznych i instytutów naukowych, wybitni specjaliści w zakresie biologii molekularnej, genetyki molekularnej i klinicznej oraz medycyny molekularnej. Swoimi wspomnieniami dotyczącymi powstania Studium podzielili się: dr Barbara Lisowska-Grospierre, prof. Leszek Kaczmarek, prof. Cezary Szczylik oraz Salem Chouaib.

Podczas spotkania wręczono dyplomy ukończenia Studium 7 absolwentom oraz certyfikaty przyjęcia 28 doktorantom. Przyznano także nagrody za najlepsze prezentacje przedstawione podczas ostatniej Sesji Sprawozdawczej. Pierwszą nagrodę otrzymała Anna Sosnowska, drugą Ewa Hołdijewska.

Ważnym punktem wydarzenia była Sesja z okazji 20-lecia, podczas której alumni Studium opowiedzieli o swojej ścieżce kariery zawodowej i udzielili wielu cennych rad obecnym doktorantom.

Warto przypomnieć, że powstanie SMM przypadło na kadencję rektorską – prof. Andrzeja Górskiego, który był jednym z inicjatorów utworzenia Studium.

Po uroczystości odbyło się Zebranie Rady Naukowo-Programowej SMM.

 

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_0190.jpg
IMG_0193.jpg
IMG_0200.jpg
IMG_0208.jpg
IMG_0213.jpg
IMG_0218.jpg
IMG_0221.jpg
IMG_0232.jpg
IMG_0243.jpg
IMG_0244.jpg
IMG_0252.jpg
IMG_0410.jpg
IMG_0412.jpg
IMG_0414.jpg
IMG_0421.jpg
IMG_0424.jpg
IMG_0430.jpg
IMG_0551.jpg
IMG_0553.jpg
IMG_0556.jpg
IMG_0560.jpg
IMG_0563.jpg
IMG_0566.jpg
IMG_0567.jpg
IMG_0571.jpg
IMG_0574.jpg
IMG_0578.jpg
IMG_0584.jpg
IMG_0592.jpg
IMG_0596.jpg
IMG_0598.jpg
IMG_0603.jpg
IMG_0608.jpg
IMG_0613.jpg
IMG_0619.jpg
IMG_0623.jpg
IMG_0642.jpg
IMG_0647.jpg
IMG_0659.jpg
IMG_0665.jpg
IMG_0689.jpg
IMG_0705.jpg
IMG_0706.jpg
IMG_0711.jpg
IMG_0719.jpg
IMG_0722.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube